Members / Speakers

Members / Speakers

(listed in no particular order)USA

Raymond F. Sekula, Jr.

Gail Rosseau

Parthasarathy Thirumala

 

China

Shi-Ting Li(李世亭)

Jun Zhong(仲骏)

Yan-Bin Yu(于炎冰)

Guo-Qiang Chen (陈国强)

Jie Hu(胡杰)

Wei-Bang Lian(梁维邦)

Wen-Hua Yu(俞文华)

Hong-Wei Zhu(朱宏伟)

Xiao-Feng Jiang(姜晓峰)

Jian-Qiang Qu(屈建强)

Chong Wang(王翀)

Ying-Qun Tao(陶英群)

Shu-Tao Yuan(袁苏涛)

Hua Guo(郭华)

 

Japan

Akinori Kondo

Toru Hatayama

Takamitsu Fujimaki

Kenichi Amagasaki

 

Korea

Kwan Park

Sang Sun Chung

Sang Hoon Lee

Byung-Chul Son

 

Canada

Anthony M. Kaufmann

Marshall Wilkinson

 

France

Marc Sindou

 

UK

Nigel Duncan Mendoza

Mahmoud Hamdy Kamel

 

Italy

Alessandro Olivi

Massimiliano Visocchi

Marco Fontanella

 

New Zealand

DE RIDDER

 

Brazil

Manoel Teixeira

 

Australia